حراج بزرگ بیگ‌تویز به مناسبت شب یلدا آغاز شد

ماشین های کنترلی الکتریکی
ماشین های کنترلی سوختی
اسکوترهای برقی